Kinder karate


Na een periode van bijna 1 1/2 jaar is Dojo Haragei weer met jeugdlessen begonnen.
Deze lessen staan onder leiding van Shihandai Henk Geerligs. Hij wordt bijgestaan door Sensei Lukas Niemeijer en Sensei Niels Voorn. Deze jeugdlessen Full contact Ashihara karate van Dojo Haragei worden elke maandag van 19.00 uur tot 20.00 uur gegeven in sporthal De Kamp te Vries.

De lessen zijn bedoeld voor jeugdigen vanaf 7/8 jaar t/m 13/14 jaar. De jeugdigen die ouder zijn kunnen meedoen met de volwassenlessen. De kosten zijn 20 Euro per maand.

Lijkt het je wat, kom dan langs en/of train gelijk mee.
Dus, elke maandag van 19.00 tot 20.00
uur jeugdkarate in sporthal De Kamp in Vries.

Info Jeugdkarate

Voor kinderen kan de sport karate een wereld van verschil maken.

Zoals u wellicht elders op deze site heeft kunnen lezen is het Ashihara karate een dynamische en realistische stijl. Hierdoor is het een zeer effectieve (zelf)verdedigingsport.
Het Ashihara karate is ook een karate stijl die positieve effecten heeft op de mentale en geestelijk gesteldheid.
Kinderen die geplaagd en/of gepest worden of kinderen die zelfs is aanraking komen met fysiek geweld, lopen de kans om daar psychische(schade) klachten aan over te houden.
Karate kan dan therapeutische werken.

Het zelfvertrouwen kan behoorlijk aangetast worden door dit soort negatieve incidenten. Door het trainen van verschillende vecht/ verdediging technieken leert het kind weerbaarder te worden. Op mentaal en geestelijke niveau maakt het kind ook vorderingen gedurende de lessen. Deze mentale ontwikkeling gebeurt over het algemeen onbewust. (Voor de omgeving (ouders/ verzorgers) is er vaak wel een zichtbare vooruitgang.)
Tijdens de trainingen gaat het er vooral om wat het kind goed kan. De positieve benadering in en tijdens de trainingen staan centraal in de lessen. Door deze manier van lesgeven en door deze specifieke karate stijl (Ashihara karate) is het mogelijk om deze kinderen steviger in hun schoenen te laten staan.
Karate is dan ook niet meer een sport maar een “way of life” !!

Vanaf 7 jaar kan er bij ons getraind worden.
Voor deze leeftijdscategorie is het een bijzondere goede sport voor de motorische en cognitieve ontwikkeling. Tijdens de trainingen wordt er eigenlijk altijd met partner getraind, dit houdt in dat kinderen al “vechtend” leren rekening met elkaar te houden. Respect voor elkaars goede en minder goede kanten is dan ook erg belangrijk binnen onze Dojo. Ieder heeft zijn /haar eigen grenzen en die worden niet overschreden door medeleerling.
Voor kinderen van 7 tot 11 jaar is het niet alleen een aangenaam “iets” dat ze nu hun eigen krachten mogen gaan meten. Voor deze leeftijdscategorie is het een “must” voor de ontwikkeling voor het positief zelfbeeld. Karate kan hierbij dan heel goed rol spelen.

Voor jeugd van 12 tot 17 jaar is Karate boven alles een disciplinaire sport, met als rode draad: respect.

De trainingen kunnen bijdragen om te leren grenzen aan te geven en eventueel zelfs om grenzen te verleggen. Natuurlijk is dit per individu verschillend. En waar de ene moeite heeft om zijn / haar eigen grenzen aan te geven gaat de ander er voortdurend overheen. Dit laatste is natuurlijk wel iets wat bij een puber hoort.
Doordat karate discipline en hiërarchie kent is dit voor een puber een veilige omgeving om zichzelf beter te leren kennen en te ontwikkelen. Want de grenzen zijn door de discipline en hiërarchie binnen de karate school al bepaalt.
Na verloop van tijd komt de karateka er ook achter, dat men niet alleen fysieke groeit, maar ook mentaal. Tijdens de trainingen wordt geprobeerd om hier een goed evenwicht in te krijgen. Het unieke van de stijl van het Ashihara karate is dat het evenwicht en de balans tussen de mentale(innerlijke) en fysieke kracht de goed te vinden is.
Kracht is dus niet het belangrijkste dat wordt ontwikkeld. Het is de mentale(innerlijke) kracht die men leert ontwikkelen en om te zetten in fysieke energie.
Door de ervaren karateka’s en karatedocenten(o.a. Shihan Paul Valkenburgh, Shihandai Henk Geerligs, Sensei Lukas Niemeijer en Sensei Niels Voorn) worden kinderen, jeugd en volwassenen getraind. Elk individu wordt op zijn /haar eigen fysiek, mentaal en geestelijk niveau getraind en begeleid. Kortom ieder traint naar eigen kunnen.
Karate is voor iedereen die meer uit zichzelf en uit het leven wil halen.
Kom het ervaren en ontwikkel je zelf.
Ter info.