Wat is het Ashihara Karate

Het Ashihara karate is een effectieve, realistische en dynamische stijl. Een duidelijk kenmerk is dat je om je opponent heen draait. In het Ashihara karate mag je ook je opponent vastpakken om hem,/haar te controleren en op een effectieve manier onschadelijk te maken. Het Ashihara karate is ook uitgesloten van alle onnodige en overbodige technieken en bewegingen. Traditionele karate stijlen leggen veel nadruk op elke “lichte “ techniek of uitsluitend op kracht. In de hedendaagse maatschappij is er een meer realistische vorm van karate nodig, een vorm die snelheid, kracht, tactiek en strategie bevat.

Binnen het Ashihara karate proberen de Shihan en de Sensei’s ervoor te zorgen dat de studenten zich in een veilige en goede omgeving kunnen ontwikkelen. Als ze deze doelstelling willen behalen moeten ze een plaats aanbieden waar de studenten kunnen trainen en hun technieken goed kunnen ontwikkelen zonder daarbij geblesseerd te raken. De gebruikte technieken, de logica en het inzicht, maken van het Ashihara karate de meest realistische vorm van karate. De studenten worden aangeleerd om een aanval te pareren, om zo te vermijden dat ze geraakt worden. Ook wordt ze geleerd hoe ze op een effectieve en efficiënte wijze hun opponent kunnen controleren en/of onschadelijk kunnen maken.

Het Ashihara karate streeft ernaar om flexibele instructeurs te creëren. Als je het Ashihara karate traint, kun je dit op verschillende wijzen doen. Het hangt ervan af hoe je geestelijke en lichamelijk conditie is. Elk lichaam heeft zijn eigen beperking en daar moet je rekening mee houden bij een training. Niet alle karateka’s die het Ashihara karate beoefenen worden professionals of wedstrijdvechters. Het is daarom dus heel belangrijk dat elke instructeur flexibel is en daar rekening mee houdt.  Ashihara karate behoort leuk te zijn. Het is bedoeld om de student te stimuleren en om ze beter, sterker en slimmer te maken. Om op deze wijze te blijven denken, moeten we streven naar leuke, goede en praktische trainingen om de studenten het gevoel te geven dat ze door muren heen kunnen wandelen en dat ze nooit opgeven.  Ook is het streven om de studenten zo te motiveren dat ze geen obstakel uit de weg gaan en dat ze na elke hindernis beter worden.

Blijf vooruit kijken en blijf zoeken naar een meer praktische, realistische en effectievere manier om te trainen. Daarmee ontwikkel je niet alleen jezelf en je studenten maar ook het Ashihara karate. Probeer te blijven ontwikkelen en probeer altijd te blijven leren.

De technische aspecten

De technische aspecten van het Ashihara karate worden gevormd door 6 basisonderwerpen:
- De basis(The basics),
- De vier bewegingsrichtingen(The four movements),
- De posities(The positioning),
- De controle(The sabaki),
- De Ashihara karate kata's(The Ashihara karate kata's),
- De realistische benadering van het gevecht(The realistic approaches to fighting).
Deze onderwerpen gecombineerd vormen de "technische" basis van het Ashihara karate.

De basis bestaat uit 21 technieken. Deze technieken zorgen ervoor dat de student een goede basis krijgt in het Ashihara Karate. De student moet streven naar perfectie om zo vele obstakels te passeren. De 21 basis technieken kunnen direct in een gevecht worden uitgevoerd. Daarom heeft het Ahihara karate ook de bijnaam het "gevechts karate". 

De vier richtingen in het Ashihara karate, kun je op heel veel manieren beschrijven.
Het idee om rond je opponent te bewegen om zo in een betere uitgangspositie te komen of om goed uit de aanvalslijn te stappen, is beter dan tegen je opponent aan te botsen.
Dit geeft weer dat het Ashihara karate heel goed toe te passen is. Dit geldt niet alleen voor de sterkere vechters, maar voor een ieder.

De posities zijn een direct gevolg van de vier richtingen. Natuurlijk, als je de vier richtingen gebruikt om rond je opponent te bewegen kun je in verschillende posities komen te staan. Deze posities zorgen ervoor dat de student genoeg handvaten krijgt om de praktijk zo dicht mogelijk te benaderen.

De "controle"(The sabaki) is een onderwerp dat moeilijk te vertalen is. De vertaling die het dichtst in de buurt komt is waarschijnlijk "partner controle". Het is de effectiefste manier om voordeel te krijgen uit je positie.
Met de "controle" wordt bedoeld, de "controle" in de ruimste zin van het woord, het pakken, werpen, om je opponent heen bewegen, de aanval, de verdediging etc., etc.. Dit geeft zelfs de mindere vechter de mogelijkheid om zijn opponent te controleren. In het Ashihara karate wordt een duidelijke nadruk gelegd op de "partner controle" ongeacht de grote, de lengte, het gewicht van de persoon.
De NIKO Ashihara kata's zijn gebaseerd op de controle van de basis technieken. De kata's zijn van toepassing op een reële gevechtssituatie, wat de kata's uniek maakt in de wereld van karate.
Binnen de NIKO zijn er zes type kata's
 1. Beginners kata - Shoshin no kata
 2. Basis kata - Kihon no kata
 3. Werp kata - Nage no kata
 4. Sparrings kata - Kumite no kata
 5. Gevechts kata - Jissen no kata
 6. Zelfverdedigings kata - Goshin no kata
In de kata's zijn drie patronen te vinden, te weten: de korte afstand, de middel- en lange afstand. Het idee wat erachter zat om zoveel kata's te creëren was, dat men op deze de manier de relatief moeilijke en vereiste technieken stap voor stap kan beoefenen. Elk kata kan zowel met een partner als zonder partner worden beoefend.

De realistische benadering van het gevecht duidt aan dat de trainingen van het Ashihara karate af kunnen wijken van zogenaamde "standaard" trainingen.
Juist in een realistisch gevecht moet je winnen, en dat is juist de doelstelling van het Ashihara karate. Tevens proberen we er ook voor te zorgen dat we zelf zo min mogelijk schade oplopen. We trainen daardoor op zo'n wijze dat we onze snelheid, kracht en techniek tot het maximale ontwikkelen. Om het lichaam zo goed mogelijk voor te bereiden op een realistisch gevecht.
Rationaliteit maakt het grote verschil tussen het Ashihara karate en het zogenaamde "traditionele" karate. In een gevecht waar beide vechters zo intens vechten dat ze het blokken achterwege zal uiteindelijk de sterkste vechter winnen.
Teveel karate methoden zijn hier op gebaseerd, ze geven geen of weinig aandacht aan de verdediging. In het verleden werd dit geaccepteerd, maar wat we nodig hebben is een betere en meer realistische benadering van het gevecht.
………………………………………dat is het Ashihara karate.
Osu,
Shihan Paul Valkenburgh