NIKO Organistatie

In 1980 heeft Hideyuki Ashihara the organisatie "New International Karate Organization": - NIKO - opgezet. Bij de NIKO kunnen zich uitsluitend Dojo's/clubs aansluiten. Individuelen, federaties, associaties e.d. kunnen zich niet aansluiten bij de NIKO. Wanneer een Dojo/club wordt aangebracht wordt deze door de NIKO beoordeeld. Krijg de Dojo/club een goede beoordeling dan wordt er een contract aangeboden. Dit contract geeft de Dojo/club het recht om het Ashihara Karate uit te dragen, om de naam en het logo te gebruiken. Daarnaast stelt het ook verschillende verplichtingen waaraan de Dojo/club zich moet houden.

In tegenstelling tot wat verschillende mensen denken, kan en mag alleen diegene die een contract is aangegaan met de NIKO het Ashihara karate uitdragen en de naam en het logo gebruiken. Het contract wordt ondertekend door de "senior" van de club. Het contract is ook een persoonlijke verbintenis tussen de Ashihara HONBU van de NIKO en de branch-chief. De branch-chief wordt het contact persoon tussen de Ashihara HONBU en de club. Ook moet de branch-chief verantwoording af kunnen leggen over de activiteiten van de dojo/club als dit wordt gevraagd.
Er wordt een branch-chief certificaat uitgegeven welke strikt persoonlijk is. Alleen de betreffende branch-chief kan daar rechten aan ontlenen, verder niemand anders.

Een bijkomstigheid is dat de branch-chief altijd direct toegang heeft tot de Ashihara HONBU. De branch-chief hoeft aan niemand toestemming te vragen, of verantwoording af te leggen als hij/zij contact opneemt met de Ashihara HONBU.
Leden van een NIKO Dojo/club hebben de mogelijkheid om in Japan in de Ashihara HONBU te trainen. De Ashihara HONBU biedt altijd een goede en goedkope accommodatie aan voor buitenlandse bezoekers. Het is wel een noodzaak om ruim van te voren te boeken zodat men in de Ashihara HONBU alles goed kan coördineren.